ترکیب وصفی واضافی
پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ | محبی
در زبان عربی ترکیبات به دوصورت هستند.ترکیب وصفی و ترکیب اضافی.از نظر معنا و مفهوم در ترکیب اضافی دو چیزجدا از هم در کنار هم قرار گرفته اند اما در ترکیب وصفی صفت و موصوف یک شی هستند. مثلا القلم الجمیل(قلم زیبا) ما فقط با یک قلم رو به رو هستیم که با قرار دادن صفت زیبا در کنار آن توصیفش کرده ایم. اما در باب الصف(در کلاس) مادو چیز داریم: در + کلاس. شرایط ترکیب اضافی در زبان عربی به شرح زیر است: 1- مضاف و مضاف الیه هردو باید اسم باشند:باب- علی-قلم-معلم- ... 2- مضاف هیچ گاه (ال) و تنوین نمیگیرد. ۳- اگر مضاف اسم جمع مذکر سالم یا اسم مثنی باشد (ن) آن حذف میشود:معلمو المدرسه- تلمیذا الصف ۴-مضاف الیه مجرور است. ۵- مضاف بودن نقش نیست.بلکه نقش کلمه ای که مضاف واقع شده را باید در جمله پیدا کرد: زرت مسجد المدینه: که مسجد در این جمله معول به و منصوب است. امیدوارم آنچه را میخواستید توضیح داده باشم. اگر باز هم ابهامی داشتید به ماسری بزنید .موفق باشید.
لینک ثابت

تمامی حقوق مادی و معنوی " زبان وادبیات عرب " برای " محبی " محفوظ می باشد!
طـرّاح قـالـب: شــیــعــه تـم